top of page

מאמרים

אין לראות במאמרים אילו המלצה, כל נישום לגופו. יש להתייעץ קודם.

מטבעות דיגיטאלים ובעיקר ביטקויין!

 

התחום הרותח היום בשוק ההון הוא .... תופים!!!!  מטבעות דיגיטאלים ובעיקר ביטקויין!

הביטקוין פותח בנובמבר 2008 על ידי אדם או קבוצת אנשים המכנים עצמם "סאטושי נקאמוטו" השימוש. המעשי בביטקוין נעשה בפעם הראשונה בינואר 2009.

הביטקוין הוא מטבע שאינו תלוי בגוף מרכזי או למדינה מסוימת. ביטקוין הוא רשומה בקובץ ציבורי המכונה "שרשרת בלוקים" (בלוקצ'יין) ניתן לנהל אותו או להשתמש בו בעזרת תוכנה המכונה "ארנק".

אז מה עושים עם המטבע? היום ניתן לקנות במקומות מסויימים עם המטבע אך הוא לא מאוד נפוץ בעולם. המדינה שהשימוש הגדול ביותר של המטבע היא יפן.

דבר נוסף שרוב המחזיקים את המטבע הוא להרוויח מעליית ערך המטבע.

רשות המיסים בארץ לא מכירים במטבע הדיגיטאלי כמטבע, אלא כנכס הון. המשמעות היא שהרווח על המטבע הדיגיטאלי ממוסה ברווח הון (כיום הוא 25%) ולא כמו מטבע רגיל (דולר, אירו ...) שלא ממוסה על רווח מעסקאות המטבע.

משמעות הדבר הוא שעל כל עסקה של מכירת מטבעות דיגיטאלים יש לדווח כמו עסקת רווח הון, עד 30 יום מתאריך העסקה (טופס 1399) ולשלם מקדמה על הרווח. וכן להגיש דוח שנתי בסוף שנה עם דיווח כל העסקאות שנעשו באותה שנת מס. המצב שיש הפסד הון ממימוש המטבע הדיגיטאלי ניתן לקזז אותו מול כל עסקת רווח הון (כולל רווח מניירות ערך).

רווח והפסד.jpg
היתה לך שנה של הפסדים בבורסה?

אירוע מס לענייני השקעות בניירות ערך נוצר רק במימוש נייר הערך ולא כאשר הרווחים / ההפסדים הם רק "על הנייר".

 

כאשר יש באותה השנה גם רווח וגם הפסד ניתן לקזז אותם במהלך השנה. בדרך כלל הבנק או בית ההשקעות מנכה מס במקור למשקיעים ועושה את הקיזוז אם יש הפסדים ורווחים.

 

המצב שונה כאשר יש הפסדים ורווחים בין השנים. הבנק או בית ההשקעות מנכה את המס על הרווח בשנה אחת אך אם יש בשנה הפסדים, הוא לא מעביר את ההפסד לשנה שלאחריה לצורך קיזוז רווח בעתיד. במצב זה נוצר הפסד כספי רב.

 

בשנה של הפסד יש לדווח למס הכנסה על הפסדים מניירות ערך ולסווגם כהפסדים לשנים הבאות. פעולה זאת תאפשר קיזוז ההפסד בשנה של רווח ולקבל החזר ממס הכנסה על כספים שנוכו על רווחים (ניתן גם לדווח עד 6 שנים אחורה).

17.jpg
מס ערך מוסף

מס ערך מוסף, או איך שכולם קוראים לו מע"מ, הוא נקרא כך כי הוא מוסיף לנו למחיר הקניות .

וברצינות, מע״מ הוא מס על הערך המוסף (הרווח) בכל שרשרת היצוא עד ללקוח הקצה. במילים פשוטות, שיטה זו של גבית מס העסק גובה את המס מההכנסות ומזדכה במס על ההוצאות שלו. רוב המס נגבה מהלקוח הסופי שנהנה מהמוצר או מהשירות.

 

סוג מס זה שהוא ״מס בשיעור אחיד על צריכה״ נקרא מס רגרסיבי, מכיוון שככל שרמת ההכנסה עולה כך עולה גם הצריכה ולכן הוא משולם יותר מס. אך אחוז המס מתוך ההכנסה עולה ככול שההכנסה נמוכה יותר.

 

רשות המיסים מגדירה לעניין מע"מ עוסקים ל-2 קטגוריות: עוסק מורשה ועוסק פטור.

עוסק פטור (בעבר היה נקרא ״עוסק זעיר״) הוא כל מי שהכנסתו נמוכה מ-100,491 ש"ח (נכון לשנת 2020) או מי שמקצועות נמצא ברשימת רשות מע"מ שאינם יכולים להיות פטורים. "עוסק פטור" פטור מגביית המע"מ מלקוחותיו, במחיר המוצר או השירות שהוא מציע לא מוסיף מע"מ, וכן הוא לא יתקזז על מע"מ ששילם לספקים.

כל מי שלא עומד בתנאים של פטור, הוא "עוסק מורשה" ועוסק כזה גובה את המע"מ מלקוחותיו, כלומר יוסיף מע"מ למחיר המוצר או השירות שהוא מציע וכן יקזז את המע"מ ששילם לספקים שעימם הוא עובד.

צריכים לפתוח עוסק ומתלבטים איזה לפתוח? או גבוליים לתקרה של עוסק פטור?

צרו קשר כדי שנוכל לעשות סדר, נפעל למקסם את המצב לטובתכם!

IMG_3296 (1).jpg
לשלם מס הכנסה זה ________

 

מבאס, מרגיז, ביזבוז, תורם למדינה – כל התשובות הללו סובייקטיביות אך התשובה האובייקטיבית היא : טוב!!!

 

כן, לשלם מס הכנסה זה טוב, ולמה? כי אם שילמת מס הכנסה זה אומר שהרווחת.

 

רווח זה אומר שאתה מצליח במה שאתה עושה ואז המדינה לוקחת חלק... ואז זה מתחיל להיות מבאס, מרגיז, מבוזבז ותורם למדינה

 

במיסוי הכנסות מבדילים בין הכנסה פירותית להכנסה הונית. במילים פשוטות, הכנסה פירותית היא הכנסה על רווח שנוצר לנו מפעילות שעבדנו אקטיבית עליה, ואילו הכנסה הונית היא על רווח מנכס שמכרנו.

לדוגמה: כשפרדסן מוכר את פירותיו בשוק, הכנסותיו הן פירותיות. כשהוא מחליט למכור את העץ, התשלום שיקבל בגינו הוא הכנסה הונית.

ההבדל המהותי בין סוגי ההכנסות הוא בעיקר אחוזי המס ושיטת החישוב, לרוב על הכנסה פירותית מחושב המס אישי בשיטת מדרגות ולמס הוני לרוב יש אחוז מס לפי סוג העיסקה.

יש לכם רווחים קטנים / גדולים שלא בטוחים ששילמתם עליהם מס נכון?

צרו קשר כדי שנוכל לעשות סדר. אם תצטרכו לשלם, זה טוב!! זה אומר שהצלחתם!

bottom of page