top of page

שירותי המשרד

מגוון השירותים שלנו המיועדים בשבילך

הצהרת הון

 

הצהרת הון יש להגיש לפי דרישה של מס הכנסה. מטרת הדוח היא מעקב אחר התפתחות ההון של הנישום ומציאת אי דיווח של הכנסות.

 

משרדינו מלווה ומדריך את הנישום בכל תהליך מלוי הצהרת ההון : אילו מסמכים יש להביא, אילו נכסים נכנסים להצהרה מילוי ההצהרה ובדיקת מול הצהרות קודמות שלא יהיו הפרשים לא מוסברים.

ליווי עוסק מורשה

 

עוסק מורשה הינו לרוב עסק מתפתח ועסק גדול. ההתנהלות השוטפת שלו מול רשויות המס היא לפחות עם בחודשיים הדיווח למעם ומס הכנסה ופעם בשנה בהגשת דוח שנתי.

משרדינו מלווה את העוסק צמוד בכל חשבונית הכנסה, חשבונית הוצאה ועושים לו סדר במספרים בצורה הכי ברורה כך שיהיה עסוק בהתפתחות העסק ולא בריצה אחרי המספרים.

אנו משתמשים במיטב הטכנולוגיות החדשניות לתת לעוסק התעסק מינימלית בניירת ומקסימליות בניתוח תוצאות והתפתחות העסק. 

ליווי עוסק פטור

 

עוסק פטור הוא עסק קטן, לרוב אדם יחיד ועצמאי, כאשר העוסק זה פטור מע”מ אך לא משאר הרשויות ובעיקר בהגשת הדוח האישי.

 

משרדינו מלווה את העוסק במהלך כל השנה בכל סוגיה מיסויי, הוצאת קבלה ובירור על הוצאה.

טיפול משקיעי שוק ההון

למשקיעי שוק ההון אם לטווח ארוך או לטווחי זמן קצרים יש רווחים והפסדים, בנקים או בתי השקעות ישראלים מנכים מס במקור ומקזזים הפסדים באותה שנה. איך קיזוז הפסד בין שנים לא מתבצע. אם המשקיע הינו שכיר שלא מדווח למס הכנסה מדי שנה הוא לא יוכל לקזז הפסד זה בעתיד וההפסד "הולך לאיבוד". בנוסף בתי השקעות בינלאומיים שפועלים בארץ או אם משקעים בחו"ל לא מכנים מס החייב בישראל והמשקיע שהפסיד חשוף לאי דיווח ותשלום מס. וכן אם יש לו כמה חשבונות מסחר, לא יכול לקזז בניהם אלא אם ידווח דוח בסוף שנה.

משרדינו מלווה משקיעי שוק ההון שלא חויבים להגיש דוחות שנתיים כך שינצלו את מיטב ההטבות שמגיע להם ולא יהיו חשופים ואי דיווח ותשלום מס כחוק.

החזרי מס לשכירים​

החזר מס לשכירים הינו תהליך ששכיר שלא מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה מגיש דוח כיוון שנוכה לו יותר מס ממה שהיה צריך לשלם. לרוב המעסיק מנכה  מס כמו שצריך ואילו לעובד יש הטבות מעבר למה שהמעסיק יכול לנכות. ניתן להגיש בקשה להחזרי מס גם 7 שנים אחורה.

משרדינו מלווה את תהליך החזרי המס בבדיקה מקיפה לסיבת החזר המס וכן בדיקה נקודות נוספות שיטיבו עם הלקוח להחזר מקסימלי של המס.

ליווי פתיחת תקיים ברשויות

פתיחת תיקים ברשויות הינו תהליך ראשון בהקמת עסק. תהליך זה צריך להיות מנוהל בזהירות כך שיהיה לטובת העוסק.

 

משרדינו מלווה מתחילת תהליך פתיחת התיק בבירור מהות העסק, בתחזית העסק, יעוץ האופטימלי לטובת העסק ועד לקבלת האישורים הרלוונטים מהרשויות.  

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page